รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
หมู่ที่ 3   ตำบลบางใหญ่  อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
เบอร์แฟกส์ 0-3542-4326


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :