ภาพกิจกรรม
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE บรรลุธรรม ไหว้พระ ณ วัดขุนอินทประมูล จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 8 กันยายน 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ภายใต้การบริหารงานของนายสถาน จงสมจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE บรรลุธรรม ไหว้พระ ณ วัดขุนอินทประมูล จังหวัดอ่างทอง ประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่แห่งทุ่งโพธิ์ทอง อยู่ในเขตตำบลอินทประมูล วัดนี้เป็นวัดโบราณ สร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย พิจารณาจากซากอิฐแนวเขตเดิมคะเนว่าเป็นวัดขนาดใหญ่ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่และ ยาวที่สุดในประเทศไทย
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2565,18:03   อ่าน 18 ครั้ง