ภาพกิจกรรม
โครงการ TO BE NUMBER ONE อบรมเครือข่ายเยาวชนการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ลด ละ เลิกบุหรี่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2565
วันที่ 9 กันยายน 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ภายใต้การบริหารงานของนายสถาน จงสมจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ จัดโครงการ TO BE NUMBER ONE อบรมเครือข่ายเยาวชนการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ลด ละ เลิกบุหรี่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2565 ให้กับนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนประถมในอำเภอบางปลาม้า แ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 5 โรงเรียน 140 คน ประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนวัดลำบัว โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ (สูงสุมารวิทโยภาส) และโรงเรียนวัดสาลี เพื่อให้เยาวชนนักเรียนเกิดความตระหนักถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ และสารเสพติด ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสารเสพติด และดำเนินการบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันในการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE อบรมเครือข่ายเยาวชนการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ลด ละ เลิกบุหรี่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2565,18:05   อ่าน 20 ครั้ง