ภาพกิจกรรม
วิทยากรให้กับเยาวชนแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านอิฐ อำเภออ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ในโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด
วันที่ 10 กันยายน 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ภายใต้การบริหารงานของนายสถาน จงสมจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ เป็นวิทยากรให้กับเยาวชนแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านอิฐ อำเภออ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ในโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด โดยมีเยาวชนเข้าร่วม 60 คน ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ณ ลานความรู้ TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2565,18:09   อ่าน 20 ครั้ง