ภาพกิจกรรม
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ทักษะอาชีพ (การประกอบอาหารหวาน)
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONEโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรีนรู้การงานอาชีพ ภายใต้การบริหารงานของ ว่าที่ร้อยตรี วชิรวิชญ์ พิภัทร์เจริญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ทักษะอาชีพ (การประกอบอาหารหวาน) ให้กับนักเรียนสมาชิกชมรม ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีการประกอบอาหารหวานจำนวน 8 ชนิด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งขิงการประกอบอาชีะ หารายได้ระหว่างเรียน ณ ห้องคหกรรม โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2565,20:17   อ่าน 35 ครั้ง