ภาพกิจกรรม
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE แนะแนวทางการศึกษา ครั้งที่ 1 โดยได้เชิญกองทัพบก โดย กรมยุทธศึกษาทหารบก
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ภายใต้การบริหารงานของ ว่าที่ร้อยตรี วชิรวิชญ์ พิภัทร์เจริญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE แนะแนวทางการศึกษา ครั้งที่ 1 โดยได้เชิญกองทัพบก โดย กรมยุทธศึกษาทหารบก เข้ามาแนะแนวเรื่องการสอบคัดเลือก บุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปี 2566 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ณ ห้องประชุมสุรพนานนท์ชัย โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2565,20:21   อ่าน 20 ครั้ง