ภาพกิจกรรม
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE สร้างสุข(การจัดทำผ้ามัดย้อม)
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ภายใต้การบริหารงานของ ว่าที่ร้อยตรี วชิรวิชญ์ พิภัทร์เจริญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE สร้างสุข(การจัดทำผ้ามัดย้อม) โดยแกนนำสมาชิกชมรมฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยบูรณาการร่วมกับรายวิชา IS เพื่อค้นหาและจัดทำผลิตภัณฑ์ของชมรมฯใหม่ ณ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2565,20:24   อ่าน 40 ครั้ง