ภาพกิจกรรม
โครงการใครติดยายกมือขึ้น กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ตรวจสารเสพติด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2565
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ภายใต้การบริหารงานของ ว่าที่ร้อยตรี วชิรวิชญ์ พิภัทร์เจริญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ จัดโครงการใครติดยายกมือขึ้น กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ตรวจสารเสพติด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2565 เพื่อตรวจ ติดตาม ค้นหา นักเรียนสมาชิกในชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ และเพื่อให้สถานศึกษาช่วยกันเฝ้าระวังไม่ให้นักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติด โดยมี ร.ต.ท.วิเชษฐ นิยมทอง รองสารวัตรงานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบางปลาม้า และคณะ ได้เข้ามาตรวจสารเสพติดร่วมกับคณะครู และแกนนำสมาชิกชมรมฯ โดยได้ดำเนินการตรวจสารเสพติดจำนวน 211 คน ผล ไม่พบสารเสพติด 100 % ณ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2565,19:59   อ่าน 51 ครั้ง