ภาพกิจกรรม
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE แนะแนวทางการศึกษา ครั้งที่ 2 โดยได้เชิญ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มาแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ภายใต้การบริหารงานของ ว่าที่ร้อยตรี วชิรวิชญ์ พิภัทร์เจริญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE แนะแนวทางการศึกษา ครั้งที่ 2 โดยได้เชิญ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มาแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ ณ ห้องประชุมสุรพนานนท์ชัย โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2565,20:02   อ่าน 123 ครั้ง