ภาพกิจกรรม
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE บำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ภายใต้การบริหารงานของ ว่าที่ร้อยตรี วชิรวิชญ์ พิภัทร์เจริญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE บำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”ประจำปี ๒๕๖๕ โดยดำเนินการวางพวงมาลา ของผู้บริหารและคณะครู ตัวแทนนักเรียน กองลูกเสือกโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ พร้อมทั้งดำเนินการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายในและภายนอกสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2565,20:03   อ่าน 149 ครั้ง