ภาพกิจกรรม
การประชุมเรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ว่าที่ร้อยตรี วชิรวิชญ์ พิภัทร์เจริญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ และครูที่ปรึกษาชมรมฯ เข้าร่วมการประชุมเรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566 โดยมีคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER จังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายชมรมTO BE NUMBER หัวหน้าส่วนราชการ เข้ารวมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม การบูร 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2565,20:06   อ่าน 130 ครั้ง