ภาพกิจกรรม
กิจกรรมบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพกิจกรรมสภานักเรียน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ว่าที่ร้อยตรี วชิรวิชญ์ พิภัทร์เจริญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ และณะครู พร้อมด้วย ประธานนักเรียนประจำปี 2565 เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพกิจกรรมสภานักเรียน เพื่อพัฒนาทักษะผู้นำและผู้ตามที่ดีสร้างการพัฒนาเครือข่ายรอบด้าน เป็นการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่เยาวชนไทย จำนวน 10 เครือข่าย ณ ห้อง ดร.วินัย สารสุวรรณ โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2565,20:07   อ่าน 125 ครั้ง