ภาพกิจกรรม
รับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ กลุ่มต้นแบบเงิน ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2566 เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ
วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2566 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษร์รังสฤษดิ์ ภายใต้การบริหารงานของ ว่าที่ร้อยตรี วชิรวิชญ์ พิภัทร์เจริญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา แกนนำนักเรียนสมาชิกชมรมฯ ประกวดการนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ระดับภาคกลางและตะวันออก จนสามารถทำให้ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ รับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ กลุ่มต้นแบบเงิน ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2566 เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2566,12:26   อ่าน 52 ครั้ง