ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ “TO BE NUMBER ONE พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบางปลาม้า ด้านการเสริมสร้าง ทักษะอาชีพสร้างรายได้อย่างสร้างสรรค์ (food to career) รุ่นที่ ๒”
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ภายใต้การบริหารงานของ นายสถาน จงสมจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ จัดโครงการ “TO BE NUMBER ONE พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบางปลาม้า ด้านการเสริมสร้าง ทักษะอาชีพสร้างรายได้อย่างสร้างสรรค์ (food to career) รุ่นที่ ๒” โดยจัดกิจกรรมให้กับ เยาวชนนักเรียนโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ รวมทั้งสิ้น 95 คน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนสมาชิกชมรมฯ มีความรู้ ทักษะ และดำเนินชีวิตในการประกอบอาชีพ และ 3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานและอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนสมาชิกชมรมฯ ให้มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้แก่ตนเองและครอบครัว โดยมีนายธัญญา วารีรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า และคณะ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ลานความรู้ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2565,19:27   อ่าน 75 ครั้ง