ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวมนทกานติ นิยมทอง เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิกTO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 27 (TO BE NUMBER ONE CAMP) ในระหว่างวันที่ 16– 21 ตุลาคม 2565 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัด
ด้วยสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิกTO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 27 (TO BE NUMBER ONE CAMP) ในระหว่างวันที่ 16– 21 ตุลาคม 2565   ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี  ในการนี้จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ส่งนางสาวมนทกานติ นิยมทอง เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2565,20:11   อ่าน 208 ครั้ง