ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2565 - 2569) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับดีเยี่ยม
โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2565 - 2569) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับดีเยี่ยม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2565,19:58   อ่าน 190 ครั้ง