คณะผู้บริหาร

นายวชิรวิชญ์ พิภัทร์เจริญกุล
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0845449293
อีเมล์ : ihereifind@gmail.com