กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกาญจนา มิ่งโมรา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0898878502
อีเมล์ : kanming2524@gmail.com

นาสาวธัญชนก แย้มมาก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0874069316
อีเมล์ : thanchanok.yaemmak@gmail.com