กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางลำพึง วารีรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0895050881
อีเมล์ : peungnine1@gmail.com

นางสาวศิริรัตนา อุ่นศิริ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 092274215
อีเมล์ : sirirattana2541@gmail.com