ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี วชิรวิชญ์ พิภัทร์เจริญกุล
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2022
ปรับปรุง 03/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 353552
Page Views 383540
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย บางปลาม้า
2 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี บางปลาม้า
3 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ กฤษณา บางปลาม้า
4 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ กฤษณา บางปลาม้า
5 โรงเรียนวัดบางเลน กฤษณา บางปลาม้า
6 โรงเรียนกฤษณา กฤษณา บางปลาม้า
7 โรงเรียนวัดลำบัว จรเข้ใหญ่ บางปลาม้า
8 โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ จรเข้ใหญ่ บางปลาม้า
9 โรงเรียนวัดดารา ตะค่า บางปลาม้า
10 โรงเรียนบางปลาม้า ตะค่า บางปลาม้า
11 โรงเรียนวัดชีปะขาว ตะค่า บางปลาม้า
12 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี บางปลาม้า บางปลาม้า
13 โรงเรียนวัดเสาธง บางปลาม้า บางปลาม้า
14 โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ บางปลาม้า บางปลาม้า
15 โรงเรียนวัดบ้านด่าน บางปลาม้า บางปลาม้า
16 โรงเรียนวัดบ้านหมี่ บางปลาม้า บางปลาม้า
17 โรงเรียนบางแม่หม้าย บางใหญ่ บางปลาม้า
18 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ บางใหญ่ บางปลาม้า
19 โรงเรียนวัดบางใหญ่ บางใหญ่ บางปลาม้า
20 โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง บางใหญ่ บางปลาม้า 035-489089
21 โรงเรียนบ้านรางทอง บางใหญ่ บางปลาม้า
22 โรงเรียนวัดศุขเกษม บ้านแหลม บางปลาม้า
23 โรงเรียนคี่ตี้ บ้านแหลม บางปลาม้า
24 โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ บ้านแหลม บางปลาม้า
25 โรงเรียนวัดตะลุ่ม มะขามล้ม บางปลาม้า
26 โรงเรียนวัดสุขเกษม มะขามล้ม บางปลาม้า
27 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา2 มะขามล้ม บางปลาม้า
28 โรงเรียนวัดโบสถ์ มะขามล้ม บางปลาม้า
29 โรงเรียนวัดตปะโยคาราม มะขามล้ม บางปลาม้า
30 โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง วังน้ำเย็น บางปลาม้า
31 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น วังน้ำเย็น บางปลาม้า
32 โรงเรียนวัดดาว วัดดาว บางปลาม้า
33 โรงเรียนวัดคูบัว วัดดาว บางปลาม้า
34 โรงเรียนวัดโพธิตะควน วัดดาว บางปลาม้า
35 โรงเรียนวัดดอนตาจีน วัดดาว บางปลาม้า
36 โรงเรียนวัดสังโฆสิตาราม วัดดาว บางปลาม้า
37 โรงเรียนวัดบางจิก วัดโบสถ์ บางปลาม้า
38 โรงเรียนวัดดอนขาด วัดโบสถ์ บางปลาม้า
39 โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว วัดโบสถ์ บางปลาม้า
40 โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า วัดโบสถ์ บางปลาม้า
41 โรงเรียนวัดลาดน้ำขาว สาลี บางปลาม้า
42 โรงเรียนวัดเสาธงทอง สาลี บางปลาม้า 035440122
43 โรงเรียนวัดบึงคา สาลี บางปลาม้า
44 โรงเรียนวัดสาลี สาลี บางปลาม้า
45 โรงเรียนวัดทรงกระเทียม สาลี บางปลาม้า
46 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม องครักษ์ บางปลาม้า
47 โรงเรียนวัดคลองโมง องครักษ์ บางปลาม้า
48 โรงเรียนวัดองครักษ์ องครักษ์ บางปลาม้า
49 โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม โคกคราม บางปลาม้า
50 โรงเรียนวัดกลาง โคกคราม บางปลาม้า
51 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 โคกคราม บางปลาม้า
52 โรงเรียนวัดขวาง โคกคราม บางปลาม้า
53 โรงเรียนวัดลานคา โคกคราม บางปลาม้า
54 โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) โคกคราม บางปลาม้า
55 โรงเรียนโรงเรียนวัดช่องลม ไผ่กองดิน บางปลาม้า 0613903281
56 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ไผ่กองดิน บางปลาม้า 0-3596-0051
57 โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม ดอนปรู ศรีประจันต์
58 โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส ดอนปรู ศรีประจันต์
59 โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร ดอนปรู ศรีประจันต์
60 โรงเรียนวัดสามจุ่น ดอนปรู ศรีประจันต์
61 โรงเรียนบ้านหนองเพียน บางงาม ศรีประจันต์
62 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย บ้านกร่าง ศรีประจันต์
63 โรงเรียนอำนวยเวทย์ บ้านกร่าง ศรีประจันต์
64 โรงเรียนวัดปู่เจ้า บ้านกร่าง ศรีประจันต์ 035-561355
65 โรงเรียนวัดบ้านกร่าง บ้านกร่าง ศรีประจันต์
66 โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม บ้านกร่าง ศรีประจันต์
67 โรงเรียนบ้านรางหางม้า ปลายนา ศรีประจันต์
68 โรงเรียนบ้านคลองชะอม ปลายนา ศรีประจันต์
69 โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า ปลายนา ศรีประจันต์
70 โรงเรียนบ้านหนองสรวง ปลายนา ศรีประจันต์
71 โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ มดแดง ศรีประจันต์ 035440072
72 โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส มดแดง ศรีประจันต์
73 โรงเรียนวัดวังพลับใต้ มดแดง ศรีประจันต์
74 โรงเรียนวัดเสาธงทอง มดแดง ศรีประจันต์
75 โรงเรียนวัดพังม่วง วังน้ำซับ ศรีประจันต์
76 โรงเรียนวัดเถรพลาย วังน้ำซับ ศรีประจันต์
77 โรงเรียนวัดปลายนา วังน้ำซับ ศรีประจันต์
78 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ วังน้ำซับ ศรีประจันต์
79 โรงเรียนบ้านหนองจิก วังยาง ศรีประจันต์
80 โรงเรียนวัดสัปรสเทศ วังยาง ศรีประจันต์
81 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย วังยาง ศรีประจันต์
82 โรงเรียนวัดบรรไดทอง วังยาง ศรีประจันต์
83 โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก วังหว้า ศรีประจันต์
84 โรงเรียนบ้านตลาดวังหว้า วังหว้า ศรีประจันต์
85 โรงเรียนวัดเกาะ วังหว้า ศรีประจันต์
86 โรงเรียนบ้านคลองชะโด วังหว้า ศรีประจันต์
87 โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) ศรีประจันต์ ศรีประจันต์
88 โรงเรียนวัดยาง ศรีประจันต์ ศรีประจันต์
89 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า ศรีประจันต์ ศรีประจันต์
90 โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล ศรีประจันต์ ศรีประจันต์
91 โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ ศรีประจันต์ ศรีประจันต์
92 โรงเรียนวัดวังพระนอน ดอนกำยาน เมืองสุพรรณบุรี
93 โรงเรียนวัดอู่ยา ดอนกำยาน เมืองสุพรรณบุรี
94 โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม ดอนกำยาน เมืองสุพรรณบุรี
95 โรงเรียนวัดพันตำลึง ดอนกำยาน เมืองสุพรรณบุรี
96 โรงเรียนวัดดอนตาล ดอนตาล เมืองสุพรรณบุรี
97 โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม ดอนตาล เมืองสุพรรณบุรี
98 โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ ดอนมะสังข์ เมืองสุพรรณบุรี
99 โรงเรียนวัดลาดตาล ดอนมะสังข์ เมืองสุพรรณบุรี
100 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง ดอนโพธิ์ทอง เมืองสุพรรณบุรี
101 โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ ดอนโพธิ์ทอง เมืองสุพรรณบุรี
102 โรงเรียนวัดอุทุมพราราม ดอนโพธิ์ทอง เมืองสุพรรณบุรี
103 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม ดอนโพธิ์ทอง เมืองสุพรรณบุรี
104 โรงเรียนวัดสระประทุม ตลิ่งชัน เมืองสุพรรณบุรี
105 โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี ตลิ่งชัน เมืองสุพรรณบุรี
106 โรงเรียนวัดสามทอง ตลิ่งชัน เมืองสุพรรณบุรี
107 โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ ตลิ่งชัน เมืองสุพรรณบุรี
108 โรงเรียนวัดสกุณปักษี ตลิ่งชัน เมืองสุพรรณบุรี
109 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา ตลิ่งชัน เมืองสุพรรณบุรี
110 โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี ตลิ่งชัน เมืองสุพรรณบุรี
111 โรงเรียนวัดแก้ว ทับตีเหล็ก เมืองสุพรรณบุรี
112 โรงเรียนวัดหัวไผ่ ทับตีเหล็ก เมืองสุพรรณบุรี
113 โรงเรียนสหวิทย์ ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี
114 โรงเรียนยุ้งทองปฐมวัย ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี
115 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี 035522828
116 โรงเรียนสุพรรณภูมิ ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี
117 โรงเรียนสงวนหญิง ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี
118 โรงเรียนวิทยาศึกษา ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี
119 โรงเรียนนเรศวรวิทยาลัย ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี
120 โรงเรียนอนุบาลศุภลักษณ์ ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี
121 โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ ท่าระหัด เมืองสุพรรณบุรี
122 โรงเรียนวัดคันทด ท่าระหัด เมืองสุพรรณบุรี
123 โรงเรียนวัดโพคอย ท่าระหัด เมืองสุพรรณบุรี
124 โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว ท่าระหัด เมืองสุพรรณบุรี
125 โรงเรียนบ้านบางกุ้ง บางกุ้ง เมืองสุพรรณบุรี
126 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก บ้านโพธิ์ เมืองสุพรรณบุรี
127 โรงเรียนวัดประชุมชน บ้านโพธิ์ เมืองสุพรรณบุรี
128 โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย บ้านโพธิ์ เมืองสุพรรณบุรี
129 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันออก บ้านโพธิ์ เมืองสุพรรณบุรี
130 โรงเรียนวัดศีรษะเกษ บ้านโพธิ์ เมืองสุพรรณบุรี 035-440068
131 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ พิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี
132 โรงเรียนวัดพิหารแดง พิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี
133 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี 0-3552-1326
134 โรงเรียนวัดกุฎีทอง รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี 0-3552-3958
135 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี
136 โรงเรียนวัดพระธาตุ ศาลาขาว เมืองสุพรรณบุรี
137 โรงเรียนวัดลาดกระจับ ศาลาขาว เมืองสุพรรณบุรี
138 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ศาลาขาว เมืองสุพรรณบุรี
139 โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า สนามคลี เมืองสุพรรณบุรี
140 โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี สนามคลี เมืองสุพรรณบุรี
141 โรงเรียนวัดหนองโสน สนามคลี เมืองสุพรรณบุรี
142 โรงเรียนบ้านหนองขาม สนามคลี เมืองสุพรรณบุรี
143 โรงเรียนวัดจำปี สนามคลี เมืองสุพรรณบุรี
144 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 สนามชัย เมืองสุพรรณบุรี
145 โรงเรียนบ้านกิโลแปด สนามชัย เมืองสุพรรณบุรี
146 โรงเรียนบ้านดอนโพ สนามชัย เมืองสุพรรณบุรี
147 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สระแก้ว เมืองสุพรรณบุรี
148 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สระแก้ว เมืองสุพรรณบุรี
149 โรงเรียนวัดเขาดิน สระแก้ว เมืองสุพรรณบุรี
150 โรงเรียนบ้านหลักเมตร สระแก้ว เมืองสุพรรณบุรี
151 โรงเรียนบ้านหนองบอน สระแก้ว เมืองสุพรรณบุรี
152 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สระแก้ว เมืองสุพรรณบุรี 0-3559-7195
153 โรงเรียนสวนแตงวิทยา สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี
154 โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี
155 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี
156 โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี
157 โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี
158 โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า โคกโคเฒ่า เมืองสุพรรณบุรี
159 โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ โคกโคเฒ่า เมืองสุพรรณบุรี
160 โรงเรียนวัดวังกุ่ม โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี
161 โรงเรียนวัดพร้าว โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี
162 โรงเรียนวัดวรจันทร์ โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี
163 โรงเรียนวัดดอนกลาง ไผ่ขวาง เมืองสุพรรณบุรี
164 โรงเรียนวัดไผ่ขวาง ไผ่ขวาง เมืองสุพรรณบุรี
165 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ไผ่ขวาง เมืองสุพรรณบุรี 0-3552-5556
166 โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม ไผ่ขวาง เมืองสุพรรณบุรี