ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัล คุรุชนคนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ ประจำปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นายวุฒิชัย สวัสดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2565,20:12  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ( O - NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสายสุณีย์ หงษ์โต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2565,12:42  อ่าน 91 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น มีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นางสายสุณีย์ หงษ์โต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2565,12:40  อ่าน 85 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางสายสุณีย์ หงษ์โต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2565,12:36  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัลครูดีเด่นและครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 17 ระดีบสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่ออาจารย์ : นางสายสุณีย์ หงษ์โต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2565,12:03  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่ออาจารย์ : นางสายสุณีย์ หงษ์โต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2565,12:00  อ่าน 88 ครั้ง
รายละเอียด..